Privacy verklaring

Privacy verklaring

Stichting VjAcademy b.v. gevestigd aan, Wilgenweg 18B, 1031 HV Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 1. Contactgegevens
  Stichting VjAcademy
  Wilgenweg 18B
  1031 HV Amsterdam

Telefoon: 020 625 1019
E-mail: info@vjacademy,nl
Website: www.vjacademy.nl
KVK: 34322992 1. Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

VjAcademy verwerkt persoonsgegevens als je:

 • een training bij ons volgt

 • een opleiding bij ons volgt;

 • ons inhuurt voor een opdracht;

 • informatie bij ons aanvraagt;

 • hebt aangegeven onze nieuwsbrief of trainingsgids te willen ontvangen;

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • voor- en achternaam

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • geslacht

 • geboortenamen

 • geboortedatum 1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

 • via post, email of telefoon contact met je te kunnen opnemen over je vraag of over je optie/inschrijving voor een training of opleiding

 • contact met je te onderhouden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst voor een training of een opleiding die je bij ons volgt of gaat volgen;

 • je op de hoogte te houden van ons aanbod. Wij doen dit door je onze nieuwsbrief per e-mail te sturen.

 • je betaling af te handelen;

 • te voldoen aan wettelijke financieel-administratieve verplichtingen;

 • het opstellen van namenlijsten (bij opleidingen met foto’s), die worden uitgedeeld tijdens een training of opleiding zodat deelnemers contact met elkaar kunnen houden.

 • om te kunnen bevestigen dat je een bepaald certificaat hebt behaald.


 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Stichting VjAcademy heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Wij bieden geen diensten aan minderjarigen. Wij raden je als ouder aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van je kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens van je kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vjacademy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


 1. Persoonsgegevens die we voor 24 mei 2023 hebben verzameld
  Als je voor 24 mei 2023 aan een of meer van de bovengenoemde activiteiten (artikel 2) hebt deelgenomen, gaan we ervan uit dat je ons met je inschrijving of informatie-aanvraag toestemming hebt gegeven voor het opslaan en gebruiken van bovengenoemde persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen. Vanaf 24 mei 2023 vragen we je expliciet toestemming voor het opslaan en gebruiken van de bovenstaande persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen.


 1. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
  Stichting VjAcademy bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  Alle persoonsgegevens die wij registreren bewaren wij voor onbepaalde tijd om je ook in de toekomst op de hoogte te kunnen houden over het onderwerp waar je bij ons gegevens over hebt opgevraagd.


 1. Delen van persoonsgegevens met derden
  Stichting VjAcademy deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met je zijn aangegaan en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
  Met de bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten we een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting VjAcademy verstrekt in incidentele gevallen jouw persoonsgegevens aan andere derden ( bijv. bij publicaties aan bladen en fotograaf ) maar dat doen wij alleen met jouw nadrukkelijke voorafgaand gegeven toestemming.


 1. Cookies die wij gebruiken
  Stichting VjAcademy gebruikt alleen technische en functionele cookies, die bedoeld zijn om de website beter te laten werken.


 1. Geautomatiseerde besluitvorming
  Stichting VjAcademy neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting VjAcademy) bij betrokken is.


 1. Gebruikte computerprogramma’s of systemen
  Stichting VjAcademy gebruikt mogelijk de volgende computerprogramma’s of -systemen voor het opslaan en verwerken van je persoonsgegevens:

 • Gmail

 • Google sheets

 • Google docs

 • Google analytics

 • Google ads

 • Hotjar 

 • Microsoft office 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Stichting VjAcademy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jou gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vjacademy.nl


 1. Gedrag van trainers en medewerkers van Stichting VjAcademy
  Alle medewerkers en trainers zullen werken volgens de privacyverklaring van Stichting VjAcademy


 1. Foto/video opnamen
  In sommige gevallen worden er tijdens activiteiten van Stichting VjAcademy foto of video opnamen gemaakt. Dit materiaal kunnen wij gebruiken voor illustratie van onze website, nieuwsbrieven of social-media. Wij gebruiken dit materiaal alleen met expliciete schriftelijke toestemming van iedereen die in beeld komt of te horen is.


 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een email te sturen naar info@vjacademy.nl of telefonisch contact met ons op te nemen op 020 625 1019 Dan kunnen wij samen kijken naar jouw wensen en mogelijkheden.


 1. Klachten
  Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan s.v.p. contact met ons op via info@vjacademy. Komen wij er samen niet uit, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl


 1. Vaststelling
  Deze privacyverklaring is vastgesteld en in werking getreden op 24 mei 2023.